ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2562..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35837

  ผู้ชม: 31 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2562..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35836

  ผู้ชม: 29 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2562..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35835

  ผู้ชม: 33 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2562..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35834

  ผู้ชม: 30 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2562..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35832

  ผู้ชม: 33 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130