รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ย.65 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค.65 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.ย.65 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สรุปผลรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม 2565 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.ค.65 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมงจังหวัดภูเก็ต วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประม... จำนวนผู้อ่าน 127  วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ  ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามงานและตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้า... จำนวนผู้อ่าน 108 วันที่ 22-23 ธันวาคม2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการจังหวัดพังงา วันที่ 22-23 ธันวาคม2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เดินทาง... จำนวนผู้อ่าน 95 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566  นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ออกปฏิบัติงานติดตามสภาวะทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านเพื่อนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์หาค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของสัตว์น้ำ (MSY) จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดพังงาและกระบี่  ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ... จำนวนผู้อ่าน 82 วันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรศูนย์ฯ เกี่ยวกับการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน   วันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุ... จำนวนผู้อ่าน 79 เมื่อวันที่ 26-27มกราคม 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการจังหวัดพังงา พังงา ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของสัตว์น้ำเศรษฐกิจจากเครื่องมือประมงอวนล้อมจับ เมื่อวันที่ 26-27มกราคม 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร... จำนวนผู้อ่าน 75 วันที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูนเพื่อการอนุรักษ์พะยูนอย่างมีส่วนร่วม หลักสูตร “การจัดการและช่วยเหลือพะยูนและสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น” ณ บ้านยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ดภูเก็ต วันที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ... จำนวนผู้อ่าน 68 วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายจีรศักดิ์ หลานหมีน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เข้าพบกับแกนนำชุมชน เพื่อปรึกษาและติดตามกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน บ้านเกาะระ ต. เกาะพระทอง อ. คุระบุรี จ.พังงา วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายจีรศักดิ์ หลานหมีน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ... จำนวนผู้อ่าน 65 เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ จ.พังงา ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน ของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ จากเครื่องมือประมงอวนล้อม เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัติก... จำนวนผู้อ่าน 64 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเ... จำนวนผู้อ่าน 64