รายงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่


รายงานคุณภาพน้ำ พ.ค.65 


รายงานคุณภาพน้ำ เม.ย.65


รายงานคุณภาพน้ำ มี.ค.65


รายงานคุณภาพน้ำ ก.พ.65


รายงานคุณภาพน้ำ ม.ค.65


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่

     141 หมู่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่    crkrabi@yahoo.com   075-662059-62   075-662060   แฟนเพจ