บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กระบี่
นายวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์

ผอ. ศพช.กระบี่
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายสามารถ เดชสถิตย์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายไชยพร ลู่สวัสดิกุล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางอำไพ ล่องลอย

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
น.ส.วรรเพ็ญ คำมี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายสมศักดิ์ จิระวัทโธ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางอำไพ เดชสถิตย์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นายฉลาด บุญย่อง

ช่างไม้
(ช3)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กระบี่

 141 หมู่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่