ประวัติ ศพช.กระบี่

ประวัติ ศพช.กระบี่ 

 เผยเเพร่: 2017-01-23  |  อ่าน: 1,330 ครั้ง


           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่)  สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ เดิมคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝังกระบี่ หรือเดิมคือ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.กระบี่ สังกัดกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ได้รับการก่อสร้าง ตามโครงการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำกร่อย ของ กรมประมง ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะการณ์ในปี พ.ศ. 2528 - 2529 โดยใช้เงินกู้ จากธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADC) และจาก OPEC FUND ร่วมกับเงินสมทบจากรัฐบาลไทยเป็นเงินงบประมาณในการก่อสร้าง 83,145,939.00 บาท โดยใช้พื้นที่ของ ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าคลองจิหลาด" พื้นที่ 93 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ กองนโยบายและแผนงานประมง ได้ส่งมอบให้ กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปี พ.ศ.2536 และเปิดดำเนินการในปีเดียวกัน