กฎหมายเกี่ยวกับการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง
พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560..

กฎหมายเกี่ยวกับการประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref8420

  ผู้ชม: 74 ครั้ง


พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558..

กฎหมายเกี่ยวกับการประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref308

  ผู้ชม: 70 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000