ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

สิงหาคม 2561..

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref23177

  ผู้ชม: 40 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (29,090)  จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (10,335) แผนผัง.. (2,722) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,080) สิ่งที่ผู้ติดต่อขอซื้อพันธุ์สัตว์น้ำต้องทราบ.. (2,062) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,636) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,497) ผังองค์กร.. (1,352) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,233) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,233) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,223) ประวัติ.. (1,145) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,128) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,020) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (972) G-Chat.. (935) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (907) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (901) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (891) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (875)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000