ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

สิงหาคม 2561..

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref23177

  ผู้ชม: 86 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000