กฏกระทรวง/คำสั่งกระทรวงฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (25,008)  จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (8,628) แผนผัง.. (2,462) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (1,873) สิ่งที่ผู้ติดต่อขอซื้อพันธุ์สัตว์น้ำต้องทราบ.. (1,827) ปลากาดำ.. (1,500) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,436) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,352) ผังองค์กร.. (1,165) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,091) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,091) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,070) ประวัติ.. (1,001) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (966) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (911) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (878) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (827) G-Chat.. (822) Anti IUU Fishing.. (819) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (806)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000