ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000