โปสเตอร์การประมง โดย ศปจ.ลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง


กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมินมาตรฐาน SL และ GAP..

โปสเตอร์การประมง โดย ศปจ.ลำปาง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref1245

  ผู้ชม: 391 ครั้ง


ประมงสู้ภัยแล้ง..

โปสเตอร์การประมง โดย ศปจ.ลำปาง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref1244

  ผู้ชม: 94 ครั้ง


การเตรียมอาหารผสมฮอร์โมนสำหรับปลานิลแปลงเพศ..

โปสเตอร์การประมง โดย ศปจ.ลำปาง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref1243

  ผู้ชม: 73 ครั้ง


เครื่องมือทำการประมง..

โปสเตอร์การประมง โดย ศปจ.ลำปาง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref1242

  ผู้ชม: 407 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000