ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


สำนักงานประมงจังหวัดจันบุรี เดิมตั้งอยู่ภายในอาคารไม้หลังศาลากลางหลังเก่า (หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในปัจจุบัน)
เมื่อปี พ.ศ.2520 ได้ย้ายไปอยู่ที่ศาลากลางหลังใหม่ ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
ต่อมาประมาณ ปี พ.ศ.2539-2540 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ได้แยกจากศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการก่อสร้างสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีแห่งใหม่เป็นเอกเทศ บนเนื้อที่ประมาณ 5-2-32 ไร่
โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดจันทบุรี"  และปัจจุบันใช้ชื่อว่า  "สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี"
ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรีร จังหวัดจันทบุรี่ 22000 โทร.039-327035 และ 039-311515
เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์