จัดกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


จัดกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 


วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 10.09 นาฬิกา สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมข้าราชการสังกัดกรมประมงในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดย นายศักดาพร  รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ หน่วยงานกรมประมง นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า พร้อมทั้งราษฎรในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแชบ๊วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 500,000 ตัว ณ บริเวณวัดนทีคมเขต หมู่ที่ 4 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี