•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำด้วยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ อำเภอพระแสง   215   ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ย...  179  ร่วมให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำโดยใช้แหนแดงและผำเป็นอาหารหลักในกา...  145  ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่...  124  คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model) และสนับสนุนพันธุ์แห...  105   ปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วย จำนวน 9 แสนตัว อำเภอกาญจนดิษฐ์   94  ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ของ กลุ่มวิ...  94  ร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ...  94  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง อ.พระแสง    94  ปฎิบัติงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ อ่...  93