การขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับสัตว์น้ำที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 65  

การขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับสัตว์น้ำที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 65   

 เผยเเพร่: 2021-06-15  |  อ่าน: 100 ครั้ง


ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับสัตว์น้ำที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 65  
ผู้ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำ 13 ชนิด  ได้แก่ 
ชนิดปลา
1.ปลาหมอสีคางดำ
2.ปลาหมอมายัน
3.ปลาหมอบัตเตอร์
4.ปลาทุกชนิดในสกุล Cichla และปลาลูกผสม
5.ปลาเทราท์สายรุ้ง
6.ปลาเทราท์สีน้ำตาล
7.ปลากะพงปากกว้าง
8.ปลาโกไลแอทไทเกอร์ฟิช
9.ปลาเก๋าหยก
10.ปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO
ชนิดสัตว์น้ำอื่น
1.ปูขนจีน
2.หอยมุกน้ำจืด
3. หมึกสายวงน้ำเงินทุกชนิดในสกุล
ผู้ที่มีการเลี้ยงอยู่ในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 ภายในวันที่ 16 สิงหาคม - 14 กันยายน 2564  ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี