การขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับสัตว์น้ำที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 65  


การขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับสัตว์น้ำที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 65   

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับสัตว์น้ำที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 65  
ผู้ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำ 13 ชนิด  ได้แก่ 
ชนิดปลา
1.ปลาหมอสีคางดำ
2.ปลาหมอมายัน
3.ปลาหมอบัตเตอร์
4.ปลาทุกชนิดในสกุล Cichla และปลาลูกผสม
5.ปลาเทราท์สายรุ้ง
6.ปลาเทราท์สีน้ำตาล
7.ปลากะพงปากกว้าง
8.ปลาโกไลแอทไทเกอร์ฟิช
9.ปลาเก๋าหยก
10.ปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO
ชนิดสัตว์น้ำอื่น
1.ปูขนจีน
2.หอยมุกน้ำจืด
3. หมึกสายวงน้ำเงินทุกชนิดในสกุล
ผู้ที่มีการเลี้ยงอยู่ในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 ภายในวันที่ 16 สิงหาคม - 14 กันยายน 2564  ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี