การจัดทำแผนและกรอบการดำเนินงานภายใต้โครงการงบพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงปีงบประมาณ 2566-2570


การจัดทำแผนและกรอบการดำเนินงานภายใต้โครงการงบพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงปีงบประมาณ 2566-2570 


วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายเอกพล รัตนพันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการร่วมหารือกับนายอาคม สิงหบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี และนายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ในการจัดทำแผนและกรอบการดำเนินงานภายใต้โครงการงบพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงปีงบประมาณ 2566-2570