"ตรวจยึดลอบพับได้หรือไอ้โง่" 


 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบนายเสน่ห์ รัตนสำเนียง ประมงอำเภอไชยา ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร ออกปฏิบัติงานคุมการทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ อำเภอไชยา เมื่อเวลา 05.30 น. พบเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายบริเวณคลองพุมเรียง พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง เป็นเครื่องมือชนิดลอบพับได้(ไอ้โง่) จึงได้ทำการตรวจยึด จำนวน 60 ลูก เพื่อส่งพนักงานสอบสวน สภ.ไชยา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ความผิดตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมง เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างสำหรับดักสัตว์น้ำ บทกำหนดโทษโทษ ตามมาตรา 147 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และมาตรา 169 เครื่องมือมือ สิ่งอื่นใดที่ใช้กระทำความผิดหรือได้มาจากการกระทำความผิดและความผิดนั้นเป็นการทำการประมง ที่ร้ายแรง ให้ริบเสียทั้งสิ้น  และรวมถึงผู้สนับสนุนหรือได้รับผลประโยชน์จากการกระทำความผิดดังกล่าว