"ตรวจยึดลอบพับได้หรือไอ้โง่" 


วันที่  28 พฤษภาคม 2564  นายอิทธิพล ขวาไทย มอบหมายให้นายเจริญพงศ์  สุขโข  ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  นายนันทชัย. ลิ้มสุรัตน์  ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฏร์ธานี  ออกปฏิบัติงานปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายประมง พื้นทีอ่าวบ้านดอน  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ผลการปฏิบัติ  ทำการตรวจยึดลอบพับได้ หรือไอ้โง่ จำนวน  71  ชุด  บริเวณคลองท่าทอง หมู่ที่ 1  ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์   จังหวัดสุราษฏร์ธานี นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรกาญจนดิษฐ์  ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ข้อ 5  เวลา 12.29. น