[2021-03-04] คู่มือการเข้าใช้งานระบบ APD [2021-01-11] คำขอรับการรับรอง(การรับรองแบบเดี่ยว) ระบบการผลิต และผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP/CoC [2020-01-21] แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง [2018-09-20] แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง [2018-08-30] ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการกรมประมง [2018-08-30] ราคาสัตว์น้ำ [2018-08-30] สถิติประมง [2018-08-24] ขั้นตอนขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้ากุ้งส่งออกออสเตรเลีย [2018-08-22]  คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด [2018-08-17] ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพกรมประมง อ่านทั้งหมด 

ระบบ Thai Flagged Catch Certificate 


     

ระบบ Thai Flagged Catch Certificate

 

การเข้าใช้ระบบ

ประกาศกรมประมง

- การจัดทำ+ค้นหาใบชั่งจริงหน้าท่า ของท่าเทียบเรือ 

ระบบตรวจสอบวันหมดอายุ ทบ.2

ตรวจสอบรายชื่อ: www.fisheries.go.th/trader
โดยติดต่อ ThaiTrace Line@ LineId : @gwa0442g
เพื่อทำการปรับปรุงวันหมดอายุโดยด่วน! สำหรับสถานประกอบการที่ต่ออายุ ทบ.2 แล้ว
โดยส่งรูป ทบ.2 แจ้งต่อ เจ้าหน้าที่

คู่มือการตรวจสอบย้อนกลับ ท่าเทียบเรือประมง ณ โรงเเรมเเมบาสเดอร์ ซิตี้จอมเทียน 18-19 ต.ค.2560 
- กําหนดแบบและรายการหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ขนส่งสัตว์น้ำทางรถยนต์) พ.ศ. 2560 อ่านต่อ..

กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการจับเเละเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน (MCPD เรือพื้นบ้าน 5 ก.ย. 2560) 

** เรือประมงพื้นบ้าน (ไม่ต้องส่ง Logbook ให้เเก่เจ้าหน้าที่ PIPO และ ไม่ต้องกรอกเลขที่ MCPD สามารถซื้อขายได้เลย)

 

- แบบคำขอลงทะเบียน

 

คู่มือ/VDO Clips

 

- ประกาศกรมประมง
เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน สมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 (รายละเอียด)

Logbook คราด (รายละเอียด)
Logbook เบ็ด   (รายละเอียด)
Logbook ลอบ  (รายละเอียด)
Logbook  อวนครอบ-ช้อนยก-แผงปูจั๊กจั่น   (รายละเอียด)
Logbook  อวนล้อมจับอวนล้อมจับ (รายละเอียด)
Logbook อวนล้อมจับ-อวนลอย-อวนติดตา (รายละเอียด)
Logbook  อวนลาก-อวนรุนเคย(รายละเอียด)