คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์


คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 


คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์