ข้อมูลออนไลน์สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต
 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต
 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต
 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต
 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (12,225)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (7,498) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,616) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,294) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,237) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,211) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,166) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,161) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,138)  แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,085) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,031) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (987) นายยก 4.0.. (969) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (916) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (901) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (849) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (849) จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล.. (799) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (783) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (767)