ข้อมูลออนไลน์สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต
 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต
 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต
 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต

ปีงบประมาณ 2563

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

เมษายน 2563

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

กันยายน 2563

ปีงบประมาณ 2561

ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 

ครั้งที่ 11/2560 วันที่

ครั้งที่ 12/2560 วันที่

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,362)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (9,608) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,194) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,091) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,699) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,672) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,571) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,554) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,515) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,515) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,513) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,440) นายยก 4.0.. (1,326) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,305)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,271) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,192) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,185) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,183) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,182) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (1,129)