ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


เขต 0   เขต 1
ประกาศสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
     
     
     
เขต 2   เขต 3
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปทุมธานี   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดราชบุรี
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม)   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม)
     
     
     
     
เขต 4   เขต 5
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรี   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรสาคร   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพัทลุง
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรสาคร   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสงขลา
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชุมพร
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรสงคราม   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
    ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     
     
     
     
เขต 6   เขต 7
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพังงา   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนราธิวาส
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตรัง   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปัตตานี
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่    
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ (ยกเลิก)    
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต    
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล    
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่    
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระนอง    
     
     
     
     
เขต 8   เขต 9
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง (ยกเลิก)   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดจันทบุรี
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด
     
     
     
     
เขต 10   เขต 13
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุดรธานี   ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชัยภูมิ