คำสั่งจังหวัด มาตรา 9 ระงับการใช้ความเค็ม 


เขต 1 เขต 2
คำสั่งจังหวัดชัยนาท คำสั่งจังหวัดนนทบุรี
คำสังจังหวัดลพบุรี คำสั่งจังหวัดปทุมธานี
คำสั่งจัดหวัดสระบุรี คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ
คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี  
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง  
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง (เพิ่มเติม)  
   
   
   
เขต 3 เขต 4
คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี
คำสั่งจังหวัดราชบุรี คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร
คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี  
   
   
   
   
   
   
เขต 5 เขต 6
คำสั่งจังหวัดพัทลุง คำสั่งจังหวัดกระบี่
คำสั่งจังหวัดสงขลา คำสั่งจังหวัดตรัง
  คำสั่งจังหวัดพังงา
  คำสั่งจังหวัดระนอง
  คำสั่งจังหวัดสตูล (แก้คำ)
  คำสั่งจังหวัดสตูล
   
   
   
เขต 7 เขต 8
คำสั่งจังหวัดปัตตานี คำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
คำสั่งจังหวัดยะลา คำสั่งจังหวัดชลบุรี
  คำสั่งจังหวัดระยอง
   
   
   
   
   
   
เขต 9 เขต 10
คำสั่งจังหวัดจันทบุรี คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ
คำสั่งจังหวัดตราด คำสั่งจังหวัดเลย
คำสั่งจังหวัดนครนายก คำสั่งจังหวัดหนองคาย
คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู
คำสั่งจังหวัดสระแก้ว คำสั่งจังหวัดอุดรธานี
   
   
   
   
เขต 11 เขต 12
คำสั่งจังหวัดนครพนม คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์
คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร คำสั่งจังหวัดขอนแก่น
คำสั่งจังหวัดสกลนคร คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม
  คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด
   
   
   
   
   
เขต 13 เขต 14
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา คำสั่งจังหวัดยโสธร
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ คำสั่งจังหวัดศรีษะเกษ
คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ
  คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี
   
   
   
   
   
เขต 15 เขต 16
คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ คำสั่งจังหวัดเชียงราย
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน คำสั่งจังหวัดน่าน
คำสั่งจังหวัดลำปาง คำสั่งจังหวัดพะเยา
คำสั่งจังหวัดลำพูน คำสั่งจังหวัดแพร่
   
   
   
   
   
เขต 17 เขต 18
คำสั่งจังหวัดตาก คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร
คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ คำสั่งจังหวัดพิจิตร
คำสั่งจังหวัดสุโขทัย คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี
คำสั่งจังหวัดสุโขทัย (เพิ่มเติม)