แนะนำหน่วยงาน 


ประวัติ และสถานที่ตั้ง ของสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

 megaphone_161 ความเป็นมา

box1 เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยเช่าบ้านของ นางวิไล ชิระกุล ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

box1 พ.ศ. 2518 ย้ายมาเช่าบ้านของนางแอ๋ว สุตธรรม (หลังโรงรับจำนำ) ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

box1 พ.ศ. 2520 ย้ายมาอยู่ที่ศาลากลางหลังเก่า(ชั้น 1) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

box1 พ.ศ. 2545 ย้ายมาอยู่ที่ศาลากลางหลังใหม่ (ชั้น 5) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - จนถึงปัจจุบัน

http://localhost/joomla/images/stories/image1.gif http://localhost/joomla/images/stories/image1.gif

 megaphone_161 ที่ตั้งและอาณาเขต

               จังหวัดนครนายกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ 107 กม.
มีเนื้อที่ประมาณ 2
,122 ตร.กม.หรือประมาณ 1,326,250 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

box1 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

box1 ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี

box1 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี

box1 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี