ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)

ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ) 


1. ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน    

    ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

                                ปี 2565 

                                ปี 2563 - 2564

 

    2. ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน

    ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

                                ปี 2565

                               

   

        หน้าที่ความรับผิดชอบผู้เชี่ยวชาญในสังกัด กรมประมง