หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญในสังกัด กรมประมง

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญในสังกัด กรมประมง 

ตำแหน่งประภทวิชาการ (ระดับเชียวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)...


  • หน้าที่ความรับผิดชอบ

            1. รบก. ต.5 ทว. การจัดการประมง

            2. รบก. ต.6 ผชช. สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม

            3. รบก. ต.7 ผชช. โรคสัตว์น้ำ

            4. รบก. ต.8 ผชช. อาหารสัตว์น้ำ

            5. รบก. ต.9 ผชช. นิเวศวิทยา

            6. รบก. ต.10 ผชช. ประมงเชิงพื้นที่

            7. รบก. ต.11 ผชช. อนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืด

            8. รบก. ต.12 ผชช. ความหลากหลายทางชีวภาพฯ

            9. กตส. ต.522 ผชช. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

            10. กนป. ต.586 ผชช. เศรษฐกิจการประมง

            11. กปต. ต.799 ผชช. ที่ปรึกษากรมประมงต่างประเทศ

            12. กพจ. ต.873 ผชช. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

            13. กพจ. ต.874 ผชช. เทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ

            14. กพช. ต.1142 ผชช. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

            15. กพช. ต.1143 ผชช. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

            16. กพช. ต.1165 ผอ.ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบน

            17. กอส. ต.1333 ผชช.ผลิตภัณฑ์ประมง

            18. กพท. ต.1364 ผชช.การประมงทะเล

            19. กพท. ต.1365 ผชช.เครื่องมือประมง

            20. กพก. ต.1776 ผชช. พันธุกรรมสัตว์น้ำ

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  1,652   การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1,058  ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)   684  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ...  178  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2563 - 2564   160  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 2565   124  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญในสังกัด กรมประมง   69  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  58  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  32  พื้นหลังใช้ในการประชุม ZOOM   15


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ