ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ

  • [2022-09-15] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ปฏิบัติงานศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาผิวน้ำ ที่จับได้จากเครื่องมืออวนล้อมจับในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 11 ชนิด [2022-09-15] เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้จัดประชุมร่วมหารือสำหรับโครงการ Sustainable Management of the Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME) II-SAP Implementation (FSP) และการประชุมติดตามการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบการประมงอวนล้อมจับ เพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขัน ของอุตสาหกรรมประมงที่ยั่งยืนภายใต้กรอบการรับรองมาตรฐานสากล [2022-09-13] ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะผู้วิจัยโครงการย่อยที่ 3 การจับและเครื่องมือในการจับปลาทู ภายใต้โครงการปลาทูคู่ไทย ครั้งที่ 3/2565 [2022-09-09] ระหว่างวันที่ 1-2 ,15-17 และ 22-24 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ออกปฏิบัติการสำรวจสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมือประมงอวนจมปู อวนจมปลาเห็ดโคน อวนกุ้งสามชั้น ลอบหมึกสาย อวนครอบปลากะตัก ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต [2022-09-09] วันที่ 8 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน” ณ บ้านป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต [2022-09-07] วันที่ 6 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน” ณ บ้านเกาะปู อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ [2022-09-07] วันที่ 5 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน” ณ บ้านท่าคลอง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ [2022-09-03] เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน" ณ บ้านราไวย์ อ. เมือง จ. ภูเก็ต [2022-09-03] เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน" ณ บ้านคลองเคียน ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา [2022-09-03] ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร กรอบแนวคิดของเครื่องมือการจัดการประมง “The National Training Course on Fisheries Management Tools for Ecosystem Approach to Fisheres Management (EAFM)”

    ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค