ระบบศูนย์กลางบริการรายการชุดข้อมูล และข้อมูลเปิด กรมประมง (DATA CATALOG&OPENDATA)


ระบบศูนย์กลางบริการรายการชุดข้อมูล และข้อมูลเปิด กรมประมง (DATA CATALOG&OPENDATA) 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ


สามารถเข้าถึงได้ที่ http://catalog.fisheries.go.th/