ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เริ่ม 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563

ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เริ่ม 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563 

 เผยเเพร่: 2016-12-28  |  อ่าน: 567 ครั้ง