ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เริ่ม 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563


ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เริ่ม 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook