ติดตามเกษตรกรในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


ติดตามเกษตรกรในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ ๒๙ มีนาคม 2565 เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวจีระนันท์ กันรัตน์ ประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าติดตามเกษตรกรในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ตำบลบ้านเกาะ , ตำบลวังกะพี้ และ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์