แนะนำหน่วยงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต6 (ประจวบคีรีขันธ์)


[2022-05-04] วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล.. [2022-03-04] ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงาน ศบป.6 (ประจวบคีรีขันธ์).. [2022-03-02] รายงานประจำปี64 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต6 (ประจวบคีรีขันธ์).. [2021-07-29] ปริมาณสัตว์น้ำไทยที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง และปริมาณสัตว์น้ำต่างประเท.. [2021-07-25] แนะนำหน่วยงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต6 (ประจวบคีรีขันธ์).. [2021-07-25] สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ ,สถิติส่งออกสัตว์น้ำ ,สถิตินำเข้า - ส่งออก วัตถุอั.. [2021-07-22] จำนวนเที่ยวเรือประมงที่เข้า-ออกท่าเทียบเรือประมงรายเดือนของ ด่านตรวจปร.. [2021-07-22] จำนวนเที่ยวเรือประมงที่เข้า-ออกท่าเทียบเรือประมงรายเดือนของ ด่านตรวจปร.. [2021-07-22] จำนวนเที่ยวเรือประมงที่เข้า-ออกเทียบท่ารายเดือนของ ศูนย์บริหารจัดการด่.. [2021-07-19] ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.. อ่านทั้งหมด 

แนะนำหน่วยงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต6 (ประจวบคีรีขันธ์) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


แนะนำหน่วยงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต6 (ประจวบคีรีขันธ์)