รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

16 มิถุนายน 2564 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเ.. [2021-06-17 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์.. [2021-06-13 ] วันที่ 8-11 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต.. [2021-06-13 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์.. [2021-06-07 ] วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่.. [2021-06-02 ] วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก.. [2021-06-02 ] วันที่ 11 - 13 และ 25– 27 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาปร.. [2021-06-01 ] วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงา.. [2021-05-03 ] วันที่ 22 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต หน่วยงานกรม.. [2021-04-26 ] วันที่ 4 เมษายน 2564 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมการ.. [2021-04-05 ]
อ่านทั้งหมด 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 

 เผยเเพร่: 2021-04-05  |  อ่าน: 305 ครั้ง