ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภายใต้โครงการวิจัย สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงของชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศ โดยชุมชนจังหวัดพังงา


[2023-06-03] วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปร.. [2023-06-03] วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต.. [2023-06-03] ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเ.. [2023-06-03] วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต.. [2023-05-12] วันที่ 21-26 เมษายน และ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2566 นายอมรเทพ เข็มโต น.. [2023-05-08] วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปร.. [2023-05-03] ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. [2023-05-02] วันที่ 24 - 27 เมษายน 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัต.. [2023-04-25] เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์ นักวิชาการประมงปฏิ.. [2023-04-20] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เกษตรเสวนากาแฟ.. อ่านทั้งหมด 

ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภายใต้โครงการวิจัย สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงของชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศ โดยชุมชนจังหวัดพังงา  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook