วันที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูนเพื่อการอนุรักษ์พะยูนอย่างมีส่วนร่วม หลักสูตร “การจัดการและช่วยเหลือพะยูนและสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น” ณ บ้านยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ดภูเก็ต


[2023-03-23] วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ.. [2023-03-15] วันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้จัดอบรมให้คว.. [2023-03-15] วันที่ 11 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เข้.. [2023-03-15] วันที่ 2 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได.. [2023-03-15] วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเ.. [2023-03-15] วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเ.. [2023-03-15] วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเ.. [2023-03-08] ระหว่างวันที่ 25-26 และ 30-31 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพ.. [2023-03-08] วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายจีรศักดิ์ หลานหมีน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พ.. [2023-03-08] วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายจีรศักดิ์ หลานหมีน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พ.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูนเพื่อการอนุรักษ์พะยูนอย่างมีส่วนร่วม หลักสูตร “การจัดการและช่วยเหลือพะยูนและสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น” ณ บ้านยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ดภูเก็ต 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค