วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายทัศพล กระจ่างดารา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ปลาฉลามและปลากระเบนในประเทศไทย


[2023-02-01] วันที่ 30 มกราคม 2566 นางทัศนีย์ ศุภพฤกษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร.. [2023-02-01] วันที่ 16-27 มกราคม 2566 นายอรมเทพ เข็มโต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร.. [2023-01-30] วันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาวขนิษฐา เพ็งแสน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พ.. [2023-01-30] เมื่อวันที่ 26-27มกราคม 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิ.. [2023-01-30] วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิ.. [2023-01-27] ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์นักวิชาการประมงป.. [2023-01-27] เมื่อวันที่ 16-19 มกราคม 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏ.. [2023-01-24] ระหว่างวันที่ 13-15, 19-21 และ 26-28 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจ.. [2023-01-24] ระหว่างวันที่ 9-11 และ 14-16 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพ.. [2023-01-17] ระหว่างวันที่ 15-16 และ 27-28 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและ.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายทัศพล กระจ่างดารา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ปลาฉลามและปลากระเบนในประเทศไทย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค