ระหว่างวันที่ 4-5 และ 18-20 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ออกปฏิบัติการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน และอวนครอบปลากะตัก


[2022-09-15] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ปฏิบัติงานศึกษาชีววิทย.. [2022-09-15] เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้จ.. [2022-09-13] ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเ.. [2022-09-09] ระหว่างวันที่ 1-2 ,15-17 และ 22-24 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย.. [2022-09-09] วันที่ 8 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ.. [2022-09-07] วันที่ 6 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ.. [2022-09-07] วันที่ 5 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ.. [2022-09-03] เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพั.. [2022-09-03] เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพั.. [2022-09-03] ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาป.. อ่านทั้งหมด 

ระหว่างวันที่ 4-5 และ 18-20 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ออกปฏิบัติการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน และอวนครอบปลากะตัก 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค