วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ตร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ และชาวประมงในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ร่วมจัดทำประชาพิจารณ์ การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เพื่อของบประมาณในการจัดสร้างจากกรมประมง


[2022-08-09] เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเ.. [2022-08-09] ระหว่างวันที่ 7-8 และ 20-22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพ.. [2022-08-05] วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต จัดประชุมเพื่อ.. [2022-08-04] ระหว่างวันที่ 4-5 และ 18-20 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒน.. [2022-08-02] ระหว่างวันที่ 6-7, 20-22 และ 27-28 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจ.. [2022-07-04] ระหว่างวันที่ 6-8 และ 23-24 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒ.. [2022-07-01] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ปฏิบัติงานศึกษาชีววิทย.. [2022-06-23] ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะ.. [2022-06-18] วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็.. [2022-06-14] ระหว่างวันที่ 9-10 และ 23-27 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒน.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ตร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ และชาวประมงในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ร่วมจัดทำประชาพิจารณ์ การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เพื่อของบประมาณในการจัดสร้างจากกรมประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค