วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ดำเนินการจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 400 แท่ง พร้อมทุ่นลอย แห่งที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2565 บริเวณบ้านเกาะระ ต. เกาะพระทอง อ. คุระบุรี จ. พังงา เพื่อให้ชาวประมงได้ใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งทำมาหากิน ต่อไป


[2022-06-23] ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะ.. [2022-06-18] วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็.. [2022-06-14] ระหว่างวันที่ 9-10 และ 23-27 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒน.. [2022-06-13] วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก.. [2022-06-09] ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก.. [2022-06-08] วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ตร่วมกับ สำนักง.. [2022-06-08] ระหว่างวันที่ 7-8 และ 25-29 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาป.. [2022-06-01] ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2.. [2022-05-27] วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็.. [2022-05-25] ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ดำเนินการจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 400 แท่ง พร้อมทุ่นลอย แห่งที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2565 บริเวณบ้านเกาะระ ต. เกาะพระทอง อ. คุระบุรี จ. พังงา เพื่อให้ชาวประมงได้ใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งทำมาหากิน ต่อไป 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค