ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณทะเลฝั่งอันดามันโดยเรือสำรวจประมง 4 ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ตามแผนการสำรวจเพื่อการประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) และประกอบการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) ทางฝั่งทะเลอันดามัน


[2022-05-19] วันที่ 25-29 เมษายน และ 3-12 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒน.. [2022-05-12] ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วั.. [2022-05-05] วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ดำ.. [2022-05-05] วันที่ 25 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับชุมชนบ้.. [2022-05-05] ระหว่างวันที่ 5-6 และ 7-8 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประ.. [2022-04-25] ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-04-25] ระหว่างวันที่ 9-11 และ 22-25 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2022-04-08] วันที่ 7 เมษายน 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.. [2022-04-08] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ปฏิบัติงานศึกษาชีววิทย.. [2022-04-05] วันที่ 1-2 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร.. อ่านทั้งหมด 

ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณทะเลฝั่งอันดามันโดยเรือสำรวจประมง 4 ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ตามแผนการสำรวจเพื่อการประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) และประกอบการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) ทางฝั่งทะเลอันดามัน  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค