ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

[2022-01-21] ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะ.. [2022-01-17] ระหว่างวันที่ 7-9, 13-14, และ 27-28 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ว.. [2022-01-17] ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง.. [2022-01-17] ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง.. [2022-01-13] ระหว่างวันที่ 1 – 11 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้.. [2021-12-21] ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได.. [2021-12-21] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ปฏิบัติงานศึกษาชีววิทย.. [2021-12-21] ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประ.. [2021-12-20] ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเ.. [2021-12-20] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ทำการเตรียมตัวอย่างสัตว์น.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 

 เผยเเพร่: 2021-12-20 |  อ่าน: 73 ครั้ง