วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ออกปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของสัตว์น้ำเศรษฐกิจจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน (MSY)

[2022-01-17] ระหว่างวันที่ 7-9, 13-14, และ 27-28 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ว.. [2022-01-17] ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง.. [2022-01-17] ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง.. [2022-01-13] ระหว่างวันที่ 1 – 11 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้.. [2021-12-21] ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได.. [2021-12-21] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ปฏิบัติงานศึกษาชีววิทย.. [2021-12-21] ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประ.. [2021-12-20] ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเ.. [2021-12-20] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ทำการเตรียมตัวอย่างสัตว์น.. [2021-12-07] ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะ..
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ออกปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของสัตว์น้ำเศรษฐกิจจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน (MSY) 

 เผยเเพร่: 2021-12-07 |  อ่าน: 148 ครั้ง