เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ลงพื้นที่ชุมชนประมงชายฝั่ง จ.พังงา โดยได้ทำแบบสอบถามและเก็บข้อมูลเครื่องมือประมงสูญหาย หรือถูกละทิ้ง


[2022-05-27] วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็.. [2022-05-25] ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้.. [2022-05-19] วันที่ 25-29 เมษายน และ 3-12 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒน.. [2022-05-12] ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วั.. [2022-05-05] วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ดำ.. [2022-05-05] วันที่ 25 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับชุมชนบ้.. [2022-05-05] ระหว่างวันที่ 5-6 และ 7-8 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประ.. [2022-04-25] ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-04-25] ระหว่างวันที่ 9-11 และ 22-25 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2022-04-08] วันที่ 7 เมษายน 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ลงพื้นที่ชุมชนประมงชายฝั่ง จ.พังงา โดยได้ทำแบบสอบถามและเก็บข้อมูลเครื่องมือประมงสูญหาย หรือถูกละทิ้ง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค