12 เม.ย. 60 สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับศูนย์บริการประชาชน

สำรวจความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมงพร้อมทั้งสำรวจเครื่องมือประมงน้ำจืด จ.. [2020-11-06 ] สำรวจความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมงจากชาวประมงในพื้นที่ อำเภอแจ้ห่ม จังห.. [2020-11-06 ] ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 200,000 ตัว สู่แหล่งน้ำ ณ เขื่อนกิ่วคอหมา.. [2020-11-06 ] ปล่อยพันธุ์ปลากาดำ จำนวน 7,000 ตัว สู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตำบลบ้านเอื้อม อ.. [2020-10-20 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บ.. [2020-09-25 ] สนับสนุนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว.. [2020-09-24 ] นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. [2020-08-19 ] สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ จำน.. [2020-08-19 ] สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ให้กับเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 50,000 ตัว .. [2020-08-19 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำน.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

12 เม.ย. 60 สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับศูนย์บริการประชาชน 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 520 ครั้ง

 

12 เมษายน 2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปาง สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรจังหวัดลำปาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน 2560 เพื่อบริการจุดพักรถ บริการห้องน้ำ ให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด ลำปาง