4 เม.ย. 60 บรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งฝอย

สำรวจความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมงพร้อมทั้งสำรวจเครื่องมือประมงน้ำจืด จ.. [2020-11-06 ] สำรวจความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมงจากชาวประมงในพื้นที่ อำเภอแจ้ห่ม จังห.. [2020-11-06 ] ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 200,000 ตัว สู่แหล่งน้ำ ณ เขื่อนกิ่วคอหมา.. [2020-11-06 ] ปล่อยพันธุ์ปลากาดำ จำนวน 7,000 ตัว สู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตำบลบ้านเอื้อม อ.. [2020-10-20 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บ.. [2020-09-25 ] สนับสนุนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว.. [2020-09-24 ] นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. [2020-08-19 ] สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ จำน.. [2020-08-19 ] สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ให้กับเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 50,000 ตัว .. [2020-08-19 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำน.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

4 เม.ย. 60 บรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งฝอย 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 613 ครั้ง

 

4 เมษายน 2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงกุ้งฝอย ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรแจ้ห่ม (เพชรล้านนาฟาร์ม) หมู่ 6 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง