4 เม.ย. 60 บรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งฝอย

มอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกรอำเภอแม่ทะ และอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปา.. [2020-06-20 ] สนับสนุนสัตว์น้ำ เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ จำนวน 210,000 ตัว.. [2020-06-17 ] สนับสนุนสัตว์น้ำ กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อปล่อ.. [2020-06-17 ] มอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกรอำเภอแจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำป.. [2020-06-13 ] สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว ปล่อยแหล่งน้ำสาธารณะอำเภอเกาะ.. [2020-06-13 ] สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในกิจก.. [2020-06-13 ] ปล่อยพันธุ์กบ จำนวน 6,600 ตัว ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำ .. [2020-06-03 ] มอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกรอำเภองาว จังหวัดลำปาง จำนวน 118 ราย.. [2020-05-28 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจ.. [2020-05-28 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและประชาชนในพื้นที่เขื.. [2020-05-26 ]
อ่านทั้งหมด 

4 เม.ย. 60 บรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งฝอย 

 เผยเเพร่: 2020-05-26  |  อ่าน: 536 ครั้ง

 

4 เมษายน 2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงกุ้งฝอย ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรแจ้ห่ม (เพชรล้านนาฟาร์ม) หมู่ 6 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง