ลงนามแสดงความไว้อาลัย

[2021-12-16] เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมสน.. [2021-12-16] ตรวจต่ออายุและติดตามมาตรฐานฟาร์มเพาะพันธุ์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตา.. [2021-12-15] ปล่อยพันธุ์ปลาแก้มช้ำ จำนวน 100,000 ตัว ณ จุดอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบริ.. [2021-11-24] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจำนวน 200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำแม่จาง .. [2021-11-24] ตรวจต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงและฟาร์มอนุบาลสัตว์น้ำจืด ตามมาต.. [2021-11-24] ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 1 .. [2021-11-18] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ลำน้ำแม่จาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ “รากก.. [2021-11-09] ปล่อยพันธุ์ปลา กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ แ.. [2021-10-15] กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพระรา.. [2021-09-03] ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลาสวาย และปลากาดำ รวมจำนวน 600,0.. อ่านทั้งหมด 

ลงนามแสดงความไว้อาลัย 

 เผยเเพร่: 2021-09-03 |  อ่าน: 789 ครั้ง

 

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย และทรงอภิบาลคุ้มครองราชอาณาจักรไทย ประชาชนชาวไทย ผู้เป็นพสกนิกร ให้มีความสงบสุขและสันติสุข ดุจดังที่ประเทศไทย และประชาชนชาวไทยมีมาตลอด ภายใต้ร่มพระบารมี และเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งปณิธานน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ไปปฏิบัติด้วยความตั้งใจมั่นสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง