ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordinator : FC)


[2023-05-16] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-05-11] ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน จำนวน 700.. [2023-05-11] ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน จำนวน 800.. [2023-05-11] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมต้อนรับนายประพันธ์ .. [2023-05-11] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำ.. [2023-05-11] ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย ตามคำรับรอง ประจำปีง.. [2023-05-02] ลงนามถวายพระพร.. [2023-04-28] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยง.. [2023-04-28] ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว โดยใช้ชุดเพาะพันธุ์ส.. [2023-04-28] ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 9 (เดือนเมษายน 2566).. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordinator : FC) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายอรรถพล  โลกิตสถาพร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง พร้อมด้วยนางจุฑาทิพย์  โลกิตสถาพร  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2566 ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมรากกล้วย สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น ๓ โดยมีนางพรทิพย์  นวลอนงค์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดลำปาง เป็นประธานที่ประชุม