ร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ การประกาศ กำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ


[2023-05-16] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-05-11] ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน จำนวน 700.. [2023-05-11] ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน จำนวน 800.. [2023-05-11] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมต้อนรับนายประพันธ์ .. [2023-05-11] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำ.. [2023-05-11] ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย ตามคำรับรอง ประจำปีง.. [2023-05-02] ลงนามถวายพระพร.. [2023-04-28] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยง.. [2023-04-28] ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว โดยใช้ชุดเพาะพันธุ์ส.. [2023-04-28] ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 9 (เดือนเมษายน 2566).. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ การประกาศ กำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรรถพล  โลกิตสถาพร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 โดยนายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลาง ชั้น 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ การประกาศ กำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่สันเขื่อนกิ่วลมไปตามแม่น้ำวังถึงฝายลูกที่ 2 ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม บ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระยะทาง 605 เมตร ตามมาตรา 56 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งเลี้ยงตัวอ่อน และมีน้ำตลอดทั้งปี