มอบพันธุ์ปลาเลียหิน (ปลามัน) จำนวน 2,000 ตัว และปลาสร้อยขาว จำนวน 10,000 ตัว เพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ คลองแม่มอญ บ้านสบลี ตำบลแจ้ซ้อน


[2023-05-16] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2023-05-11] ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน จำนวน 700.. [2023-05-11] ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน จำนวน 800.. [2023-05-11] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมต้อนรับนายประพันธ์ .. [2023-05-11] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำ.. [2023-05-11] ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย ตามคำรับรอง ประจำปีง.. [2023-05-02] ลงนามถวายพระพร.. [2023-04-28] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยง.. [2023-04-28] ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว โดยใช้ชุดเพาะพันธุ์ส.. [2023-04-28] ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 9 (เดือนเมษายน 2566).. อ่านทั้งหมด 

มอบพันธุ์ปลาเลียหิน (ปลามัน) จำนวน 2,000 ตัว และปลาสร้อยขาว จำนวน 10,000 ตัว เพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ คลองแม่มอญ บ้านสบลี ตำบลแจ้ซ้อน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง มอบพันธุ์ปลาเลียหิน (ปลามัน) โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 2,000 ตัว และปลาสร้อยขาว โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง จำนวน 10,000 ตัว รวมจำนวน 12,000 ตัว เพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ คลองแม่มอญ บ้านสบลี ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง