สนับสนุนและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัว พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร


[2023-03-29] ดำเนินการตรวจประเมินสมรรถนะตามแผนประจำปี 2566 และการปรับระดับจากผู้ตรว.. [2023-03-29] ปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง (CPUE) ครั้งที่ 2.. [2023-03-29] ตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง.. [2023-03-29] ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2023-03-29] ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2023-03-29] ตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2023-03-13] ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 7 (เดือนมีนาคม 2566).. [2023-03-13] ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำเพื่อการนำเข้า นำออก หรือนำผ่.. [2023-03-09] ประชุมพิจารณาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล.. [2023-03-09] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordinator :.. อ่านทั้งหมด 

สนับสนุนและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัว พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 26 มกราคม 2566 จังหวัดลำปางจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร โดยมีนายชนาธิป  เสมแย้ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปาง สนับสนุนและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัว ประกอบด้วยปลาจาด จำนวน 50,000 ตัว และปลาสร้อยขาว จำนวน 50,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ค่อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 7 บ้านต้นฮ่าง ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง