หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปางร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


[2022-12-06] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ เนื่องใน.. [2022-11-25] ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2565).. [2022-11-09] โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย.. [2022-11-04] ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565).. [2022-09-15] หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปางร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีย.. [2022-09-15] ปฏิบัติงานติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่น.. [2022-09-15] ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ.. [2022-09-15] ปล่อยพันธุ์ปลาเลียหิน จำนวน 2,000 ตัว กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำ.. [2022-08-09] ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 153,000 ตัว พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื.. [2022-08-09] ปฏิบัติงานติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำใ.. อ่านทั้งหมด 

หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปางร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 12 สิงหาคม 2565 หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปางร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา และท่าน้ำโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด โดยนายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 304,000 ตัว (ประกอบด้วยปลากาดำ 50,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 50,000 ตัว ปลาโพง 100,000 ตัว ปลาสวาย 50,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว ปลารากกล้วยหน้ายาว จำนวน 3,000 ตัว และปลารากกล้วยจินดา 1,000 ตัว) พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลารากกล้วย