ปล่อยพันธุ์ปลาแก้มช้ำ จำนวน 100,000 ตัว ณ จุดอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบริเวณหน้าวัดปงกา


[2022-05-05] รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.. [2022-05-02] ลงนามถวายพระพร.. [2022-04-29] ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว ณ เขื่อนกิ่วลม.. [2022-04-29] ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 9.. [2022-04-20] ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว ในพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดล.. [2022-04-12] ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมกับชุม.. [2022-04-12] ปฏิบัติงานติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่น.. [2022-04-07] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่.. [2022-03-29] ต้อนรับนายประวิทย์  ขำร้าย  ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15.. [2022-03-18] ให้ความรู้การผลิตปลานิลแปลงเพศ แก่กลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์.. อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์ปลาแก้มช้ำ จำนวน 100,000 ตัว ณ จุดอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบริเวณหน้าวัดปงกา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง มอบหมายให้นายณัฏฐพงษ์  บุณยัษเฐียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ, นายจิระ  แก้วหวาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายพชระเวสม์  ปิงเมือง นักวิชาการประมง ปล่อยพันธุ์ปลาแก้มช้ำ จำนวน 100,000 ตัว กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ร่วมกับประมงอำเภอสบปราบ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง และประชาชนในพื้นที่ ณ จุดอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบริเวณหน้าวัดปงกา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง